Facebook Pixel

Våre prosjekter

Foto: Karoline Lillemo / Forsvaret

Forsvaret

Forsvarets nye nettsider

Foto av to industriarbeidere fra Eide

Eyde-klyngen

Skal skape ny verdi fra avfall i prosessindustrien

NAV Rogaland

Digitalt lederskap for en ny tid

Cropped image of a young man working on his laptop in a coffee shop, rear view of business man hands busy using laptop at office desk, typing on computer sitting at wooden table

Bunnpris

Nye nettsider for Bunnpris

Hovedredningssentralen i Bodø

Ny rapportdatabase skal sørge for bedre innsikt og samarbeid på tvers

Pågående
Early morning in Sauda fjord, Norway

Digi Rogaland

Flomvarsling med sensorteknologi og datasjø

Pågående

Simex

Flyttet IT-driften til skyen og ble leverandøruavhengige

Fagforbundet

Hvordan lykkes med å rulle ut nytt CMS til 700 publisister?

Hydro's pilot plant in Karmøy has the most climate and energy-efficient aluminium production technology in the world.     Photo: Hydro/Marius Motrøen

Hydro

Utvikler fremtidens industri med Hydro

BKK

Ved hjelp av tjenestedesign går BKK nye veier i utvikling av strømtjenester

Bane NOR

Ved hjelp av en kreativ konsulent og et hjemmekontor omgjort til lab, gikk Bane NOR fra manuell overvåkning av strømmen til smart og prediktivt vedlikehold.

Sparkpark

Parkering for el-sparkesykler kan reguleres ved hjelp av IoT-teknologi

Arbeidstilsynet

Utviklet koronaløsning sammen med Arbeidstilsynet på én uke

Statsbygg

Å lykkes med innovasjon handler om kultur, forankring og mot

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Norsk Gjenvinning

Digitalisering av vedlikeholdsprosesser gjennom nytt system i SAP

Tommy Skårholen, NVE. Froland  Sørlandet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Nettdesign på brukernes premisser

Tolletaten

Store endringer krever solid kommunikasjon

Pågående

Domstoladministrasjonen

Domstolenes regnskaps- og lønnseksjon har fått mer effektive arbeidsprosesser

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Leger i utdanning skal diagnostisere sjeldne og akutte sykdommer med VR

Pågående

Norsk folkemuseum

Satte historisk SoMe-rekord

Kompetanse Norge

Nye nettsider har blitt en partner i jobben

Herøya Industripark

Innovasjons- og teknologisenter for Herøya industripark

Kolombus AS

Effektiv og forutsigbar busstrafikk i Rogaland ved hjelp av data science

Bildet kan kun brukes internt. Ta kontakt med Miriam Skår om du ønsker å bruke eksternt eller har spørsmål.

KAEFER Energy

Autonom robot for overflatebehandling

Woman using mobile phone app to purchase electronic ticket for bus public transportation, close up of female hands with smartphone, selective focus

Nordland fylkeskommune (Nfk)

Forprosjekt for ny billettsalgsløsning og ny kundeapp for billettkjøp på buss for Nordland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Dybdeintervjuer ga verdifull innsikt om Viken fylkeskommune

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet – Høgskulen på Vestlandet

Bedre svømmeopplæring med Svømmedyktig!

Vestland fylkeskommune

Utvikling av Power BI-rapport for innkjøpsseksjonen i Vestland fylkeskommune

Skatteetaten

Hvordan flytte en tjeneste fra én etat til en annen uten at brukeren opplever endringen?

Pågående

Helsedirektoratet

Utforming av enklere og mer brukervennlig innsynsløsning i helseregisterdata for innbyggere