Våre prosjekter - Bouvet Norge

Våre prosjekter

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Norsk Gjenvinning

Digitalisering av vedlikeholdsprosesser gjennom nytt system i SAP

Tommy Skårholen, NVE. Froland  Sørlandet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Nettdesign på brukernes premisser

Tolletaten

Store endringer krever solid kommunikasjon

Bjurtech

App erstatter tradisjonelle målere i elbåt

Pågående

Domstoladministrasjonen

Domstolenes regnskaps- og lønnseksjon har fått mer effektive arbeidsprosesser

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

Leger i utdanning skal diagnostisere sjeldne og akutte sykdommer med VR

Pågående

Norsk folkemuseum

Satte historisk SoMe-rekord

Kompetanse Norge

Nye nettsider har blitt en partner i jobben

Herøya Industripark

Innovasjons- og teknologisenter for Herøya industripark

Kolombus AS

Effektiv og forutsigbar busstrafikk i Rogaland ved hjelp av data science

Bildet kan kun brukes internt. Ta kontakt med Miriam Skår om du ønsker å bruke eksternt eller har spørsmål.

KAEFER Energy

Autonom robot for overflatebehandling

Woman using mobile phone app to purchase electronic ticket for bus public transportation, close up of female hands with smartphone, selective focus

Nordland fylkeskommune (Nfk)

Forprosjekt for ny billettsalgsløsning og ny kundeapp for billettkjøp på buss for Nordland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Dybdeintervjuer ga verdifull innsikt om Viken fylkeskommune

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet – Høgskulen på Vestlandet

Bedre svømmeopplæring med Svømmedyktig!

Vestland fylkeskommune

Utvikling av Power BI-rapport for innkjøpsseksjonen i Vestland fylkeskommune

Skatteetaten

Hvordan flytte en tjeneste fra én etat til en annen uten at brukeren opplever endringen?

Pågående

Helsedirektoratet

Utforming av enklere og mer brukervennlig innsynsløsning i helseregisterdata for innbyggere

Pågående

Lyse

Utvikling av digitale kundeflater

Pågående

Statens vegvesen

Ved hjelp av tidlig testing og smidig arbeidsmetodikk bidrar vi til å sikre gode saksbehandlingsprosesser for å sikre tunneler på norske veier

Kompetanse Norge

Karriereveilederverktøyet som gjør det enklere for deg over 25 år å vite hva du kan bli

Etat for barn og familie

Agile metoder i barnevernet

Agder fylkeskommune

Forprosjekt prosjektstyringsverktøy for norske fylkesveier

Pågående

ScaleAQ

Nytt verktøy fra ScaleAQ skal gjøre fiskeoppdrett enklere og mer effektivt

AKVA group

Forbedrer digital samhandling internasjonalt med Office 365

Pågående

Bybanen

Smart prediksjon av isdannelse gir tryggere drift av Bybanen i Bergen

Innovasjon Norge

Digitaliserer og moderniserer norsk næringsliv

Elvia

Bildeanalyse og maskinlæring for mer effektive arbeidsprosesser

Arkivverket

Kunstig intelligens for ekstrahering av metadata fra dokumenter

Laerdal Medical

Redder liv med opplæringstjenester for helsepersonell

Pågående

Sbanken

Saksbehandlingssystem som bidrar til effektivisering og forenkling