Våre prosjekter

Sleipner

Utviklet kommunikasjon en verdensener verdig

Bilde av industriarbeider på anlegg

Glencore

IT-ressurser for fremtiden

Bildet viser en brannmann på vei til et brannsted

110-sentralen

Bistår i arbeidet med å levere felles verktøy til 110-sentralene

En mann står på en bussholdeplass og venter på bussen som kommer

Entur

Sammen med Entur har vi utviklet digitale løsninger for hele kollektiv-Norge

Bilde fra workshop med Bouvet sine tjenestedesignere

Fagforbundet

Fagforbundets medlemsreise – en historie om Mari

På bildet ser vi en mobiltelefon som har visning av film for Fagforbundet

Fagforbundet

Startskuddet for mange år med digitalisering

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Opp - en app som kan bidra til bedre psykisk helse for ungdom

Bergen by

Bergen kommune

Maskinlæringsmodell optimaliserer avløpssystemet i Bergen kommune

Bilde viser forsiden på Bærekraftsidébanken

Asker kommune

Bærekraftsidébanken skal bidra til at kommuner implementerer bærekraftsmålene

På bildet ser du gravemaskiner fra Stangeland

Stangeland Maskin

Digitalisering av tungtransport og anleggsarbeid

Innovative learning, creative educational study concept for graduation and school student success with world lightbulb on teacher chalkboard

Utdanningsdirektoratet

Løfter læreplanen til skyen

Miljødirektoratet

Fornyelse av Fallvilt-appen gir enklere rapportering og større kontroll på data

Logoen til Norges jeger og fiskerforbund har blitt omprofilert. Bildet viser ny logo.

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Ny profil har styrket merkevaren og økt medlemsmassen

Gassco

HMS-drone skal forhindre fallende gjenstander fra høyden

Salmon fish farm. Hordaland, Norway.

Fiskeridirektoratet

Videreutviklet designet til Fiskeridirektoratet

Stavanger Universitetsykehus (SUS)

Leger i utdanning skal diagnostisere sjeldne og akutte sykdommer med VR

Statkraft har spart 15 000 timer i året ved å effektivisere regnskapsprosessene sine. Bildet viser en som jobber manuelt med regnskap.

Statkraft

Statkraft har spart 15 000 timer årlig ved å effektivisere regnskapsprosessen

Pågående
Snøskred. Foto av Torbjørn Lundhaug

Norges vassdrags-og energidirektorat

Skredvarslingen til NVE bidrar til bedre samfunnssikkerhet

Statsforvalterens Fellestjenester

En anbefaling til sikrere og mer stabile tjenester

Dashboard med informative tall for Oslo kommune i forbindelse med Covid-19 pandemien

Oslo kommune

Low-Code dataplattform har vært avgjørende for Oslo kommune gjennom Covid-19-pandemien

En skjem som viser en pateolog prøvesvar fra en kreftprøve

HEMIT (Helse Midt-Norge IT)

Ny teknologi skal gjøre det enklere å samarbeide om analyse av kreftprøver

Oslo kommune

VKP skal bidra til et mer bærekraftig helsevesen

RKBU Nord, UIT

NettOpp – en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd nettmobbing eller negative hendelser på nett.

aerial view of construction worker in construction site

Trøndelag fylkeskommune

Bedre sirkulærøkonomi i byggebransjen

Rear View Of High School Students Walking Into College Building Together

Agder fylkeskommune

Nytt skoleadministrativt system for 13.500 elever i Agder

Industrial Green Tech

Et klimaprosjekt som vil forandre industri-Norge

Miljødirektoratet

Digital jegerdokumentasjon gjør jakt enklere

Foto: Karoline Lillemo / Forsvaret

Forsvaret

Forsvarets nye nettsider

Foto av to industriarbeidere fra Eide

Eyde-klyngen

Skal skape ny verdi fra avfall i prosessindustrien

NAV Rogaland

Digitalt lederskap for en ny tid