Våre prosjekter

NAV - Arbeidsrettet Oppfølging

Fra visjon til handling - bruk designmetodikk

Securitas Norge

Nytt og moderne intranett bygget på Microsoft SharePoint Online

Logoen til Husbanken

Husbanken

Kobo – et digitalt system for kommunale boliger

Unicef

Alle tjenester inn på én og samme plattform

Statnett

Medarbeiderreisen som verktøy i HR

Nordland Fylkeskommune

Ny ombordsalgsløsning gjør det lettere å velge kollektivt

Bilde av flytende havvind

Origo Solutions

Optimal energiproduksjon fra havvind

Brakar

Samkjøringsapp skal gi en effektiv og grønn reise for drammenserne

Modell av monkeybot.

blu Empowered by KAEFER

Monkeybot – klatrende autonom industrirobot

Fagforbundet

Forenklet arbeidshverdagen ved å ta i bruk Power Apps

Kakadu

Digitalt utenforskap - et felles ansvar

Oversiktsbilde over Bodø

Salten Regionråd

10 kommuner går i samme digitale retning

Liten jente som spiser is. Foto: Hennig Olsen.

Hennig-Olsen

Sanntidsanalyse av iskremproduksjon

Fremtind

Kommunikasjonskonsept for bedre intern samhandling

Helsedirektoratet

Skal gi fastleger i Norge mer og bedre innsikt i egen praksis

Bildet viser søppelkasser

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap

Slik kan designmetodikk gi økt materialgjenvinning

Bilde fra ett av Hydro sine anlegg. Foto: Hydro/Marius Motrøen

Hydro

Hydro går foran og utvikler fremtidens industri

Fagforbundet

Etablert analyseplattform som automatiserer og effektiviserer data

Bildet viser åpent hav med bølger

Fiskeridirektoratet

Slik fikk Fiskeridirektoratet bedre oversikt og kontroll over store mengder data og informasjon

Eviny

Veien til å bli datadrevet

Dame som studerer og ser ut av vinduet

Trøndelag Fylkeskommune

Ny og forbedret løsning gjør det enklere for innbyggere i Trøndelag å søke utdanning i voksen alder

Sleipner

Utviklet kommunikasjon en verdensener verdig

Bilde av industriarbeider på anlegg

Glencore

IT-ressurser for fremtiden

Bildet viser en brannmann på vei til et brannsted

110-sentralen

Bistår i arbeidet med å levere felles verktøy til 110-sentralene

En mann står på en bussholdeplass og venter på bussen som kommer

Entur

Sammen med Entur har vi utviklet digitale løsninger for hele kollektiv-Norge

Bilde fra workshop med Bouvet sine tjenestedesignere

Fagforbundet

Fagforbundets medlemsreise – en historie om Mari

På bildet ser vi en mobiltelefon som har visning av film for Fagforbundet

Fagforbundet

Startskuddet for mange år med digitalisering

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Opp - en app som kan bidra til bedre psykisk helse for ungdom

Bergen by

Bergen kommune

Maskinlæringsmodell optimaliserer avløpssystemet i Bergen kommune

Bilde viser forsiden på Bærekraftsidébanken

Asker kommune

Bærekraftsidébanken skal bidra til at kommuner implementerer bærekraftsmålene