Våre prosjekter

Gassco

HMS-drone skal forhindre fallende gjenstander fra høyden

Salmon fish farm. Hordaland, Norway.

Fiskeridirektoratet

Videreutviklet designet til Fiskeridirektoratet

Stavanger Universitetsykehus (SUS)

Leger i utdanning skal diagnostisere sjeldne og akutte sykdommer med VR

Statkraft har spart 15 000 timer i året ved å effektivisere regnskapsprosessene sine. Bildet viser en som jobber manuelt med regnskap.

Statkraft

Statkraft har spart 15 000 timer årlig ved å effektivisere regnskapsprosessen

Pågående
Snøskred. Foto av Torbjørn Lundhaug

Norges vassdrags-og energidirektorat

Skredvarslingen til NVE bidrar til bedre samfunnssikkerhet

Statsforvalterens Fellestjenester

En anbefaling til sikrere og mer stabile tjenester

Dashboard med informative tall for Oslo kommune i forbindelse med Covid-19 pandemien

Oslo kommune

Low-Code dataplattform har vært avgjørende for Oslo kommune gjennom Covid-19-pandemien

En skjem som viser en pateolog prøvesvar fra en kreftprøve

HEMIT (Helse Midt-Norge IT)

Ny teknologi skal gjøre det enklere å samarbeide om analyse av kreftprøver

Oslo kommune

VKP skal bidra til et mer bærekraftig helsevesen

RKBU Nord, UIT

NettOpp – en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd nettmobbing eller negative hendelser på nett.

aerial view of construction worker in construction site

Trøndelag fylkeskommune

Bedre sirkulærøkonomi i byggebransjen

Rear View Of High School Students Walking Into College Building Together

Agder fylkeskommune

Nytt skoleadministrativt system for 13.500 elever i Agder

Industrial Green Tech

Et klimaprosjekt som vil forandre industri-Norge

Miljødirektoratet

Digital jegerdokumentasjon gjør jakt enklere

Foto: Karoline Lillemo / Forsvaret

Forsvaret

Forsvarets nye nettsider

Foto av to industriarbeidere fra Eide

Eyde-klyngen

Skal skape ny verdi fra avfall i prosessindustrien

NAV Rogaland

Digitalt lederskap for en ny tid

Cropped image of a young man working on his laptop in a coffee shop, rear view of business man hands busy using laptop at office desk, typing on computer sitting at wooden table

Bunnpris

Nye nettsider for Bunnpris

Hovedredningssentralen i Bodø

Ny rapportdatabase skal sørge for bedre innsikt og samarbeid på tvers

Pågående
Early morning in Sauda fjord, Norway

Digi Rogaland

Flomvarsling med sensorteknologi og datasjø

Pågående

Simex

Flyttet IT-driften til skyen og ble leverandøruavhengige

Fagforbundet

Hvordan lykkes med å rulle ut nytt CMS til 700 publisister?

BKK

Ved hjelp av tjenestedesign går BKK nye veier i utvikling av strømtjenester

Bane NOR

Ved hjelp av en kreativ konsulent og et hjemmekontor omgjort til lab, gikk Bane NOR fra manuell overvåkning av strømmen til smart og prediktivt vedlikehold.

Sparkpark

Parkering for el-sparkesykler kan reguleres ved hjelp av IoT-teknologi

Arbeidstilsynet

Utviklet koronaløsning sammen med Arbeidstilsynet på én uke

Statsbygg

Å lykkes med innovasjon handler om kultur, forankring og mot

Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Norsk Gjenvinning

Digitalisering av vedlikeholdsprosesser gjennom nytt system i SAP

Tommy Skårholen, NVE. Froland  Sørlandet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Nettdesign på brukernes premisser

Tolletaten

Store endringer krever solid kommunikasjon