Facebook Pixel

Oppdatert på 1,2,3

I nyhetsbrevet deler vi kunnskap, innsikt og erfaringer innen fagområder vi spesialiserer oss i. Når fremtidens samfunn skal bygges må flere fagfelt jobbe sammen og i nyhetsbrev vårt ønsker vi å gjøre det enklere å holde seg oppdatert innen flere av dem.

Med Oppdatert på 1,2,3 ønsker vi å gjøre det enklere å holde seg oppdatert innen teknologi, design, UX, rådgiving og sikkerhet. 

Dette har vi delt i tidligere nyhetsbrev

Forretningsdesign – hva ligger egentlig i det nye buzzordet?

I takt med et samfunn som endres raskere enn noensinne og med stadig hyppigere utvikling av ny teknologi, er det viktig å kunne snu seg raskt, og ta i bruk virksomhetens ulike ressurser på best mulig måte. Det er her forretnignsdesign kommer inn!

1. Forretningsdesign – mulighetene i synergien mellom kundebehov, forretning, organisasjon og teknologi 

I forretningsdesign kombineres det beste innen design og forretningsutvikling for at virksomheter skal kunne takle både nåværende og fremtidige utfordringer. Enkelt forklart handler det om se på virksomheten med et helhetlig perspektiv for å løse utfordringer, gjøre riktige prioriteringer og skape verdi.

Les mer om forretningsdesign

2. Et dynamisk samfunn krever dynamiske strategier 

At samfunn, marked og kunders behov endres hyppigere enn før, skaper uforutsigbare rammebetingelser og utfordrer hvordan virksomheter tradisjonelt har tenkt rundt strategi. Det er avgjørende å kunne snu seg raskt for å henge med i konkurransen og unngå å gå glipp av utslagsgivende forretningsmessige muligheter. Å gå fra en statisk til en dynamisk strategi vil hjelpe virksomheter å hensynta dette.

Les mer om dynamisk strategi

3. Slik kommer virksomheten i gang med innovasjonsarbeidet 
En viktig del av forretningsdesignprosessen handler om hvordan prioritere og utføre innovasjonsarbeid innen forretning, kunder, organisasjon og teknologi. For å lykkes med dette er det viktig at hele virksomheten er omforent om hva innovasjon er, hva som er målet med arbeidet og hvordan innovasjon måles.

Les mer om innovasjonsarbeid

 

 

Verdien av å være datadrevet

1. Hvorfor datadrevet virksomhet?
Det kan være fristende å gå for magefølelsen når en avgjørelse skal tas.
En datadrevet virksomhet tar sine beslutninger basert på innsikt og analyse og har dermed et bedre grunnlag for å ta riktige valg. 

Les mer om datadrevet verdiskaping

2. Veien til å bli datadrevet
Energi- og teknologiselskapet Eviny sitter på enorme mengder data som skal benyttes til å forbedre deres tjenester. Bouvet har, sammen med Eviny og Microsoft, bygget en Plattform for Innsikt og Analyse (PIA), hvor dataene brukes til forbedringer i kundeprosesser, innovasjonsprosesser, i utnyttelse av både nettinfrastruktur og produksjonsanlegg og ikke minst til å utvikle nye produkter.

Eviny får mer verdi ut av dataene

3. Redusert klimaavtrykk og økt effektivitet
Hvordan kan en maskinentreprenør dra nytte av å være datadrevet? Med sin digitale transformasjon har Stangeland Maskin redusert klimaavtrykket, økt effektiviteten og fått mer fornøyde brukere. Etter å ha knyttet data fra 30 ulike plattformer, har de fått en helt ny hverdag og bedre kunnskap om driften.  

Les om datadrevet arbeidshverdag

Tjenestedesign - løsning på brukernes premisser

1. Hva er tjenestedesign?
For å lage systemer og tjenester som lykkes, er det avgjørende å ha forståelse for brukernes behov. Det er her tjenestedesign kommer inn. 

Slik bedres brukeropplevelsen med tjenestedesign

2. Samspill mellom det fysiske og det digitale
En digital løsning er gjerne del av en større tjeneste som også består av fysiske kontaktpunkter. Å visualisere brukereisen kan hjelpe oss til å identifisere samspillet mellom det digitale og det fysiske, og hvordan vi kan lage mer helhetlige tjenester som ivaretar brukernes behov. 

Jobb helhetlig med tjenestedesign

3. Kraften i historiefortelling og visualisering
Norges største arbeidstakerorganisasjon ønsket å jobbe mer medlemsrettet. Sammen med Bouvets tjenestedesignere utarbeidet de en visuell historie om det fiktive medlemmet Mari. Dette bidro til en bedre forståelse og et mer helhetlig bilde av hvordan organisasjonen oppfattes av medlemmene.

Bli kjent med medlemsreisen